VRVN - Variabilní ruční vyprošťovací nástroj

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1-220 s uchycovacím popruhem je nástroj sloužící k prorážení, přesekávání, prosekávání a stříhání plechových obalů, plechových stěn u karoserií vozidel. Dělení drátů, lanek a kabelů, dále k páčení, ohýbání profilů a rozřezávání plachtoviny či jiných textilií. Používá se k tvorbě a rozšiřování otvorů ve stěnách, dveřích, pláštích vozidel či jiných zařízení, případně páčení, sekání či dělení materiálů za účelem vyprošťování obsluhy, přepravovaných osob, či uvolnění osob uvězněných v uzavřených prostorech. Popruh slouží jen k uchycení nástroje jako součást výstroje.

 

 

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj je tvořen dvěma základními částmi

  1. Víceúčelová hlavice s nosnou trubkou - rukojetí
  • Má tři činné části. Prorážecí trojboký hrot, který převážně slouží k vyražení otvoru v plechových pláštích pro založení otvíráku při dělení – řezání plechů nebo prorážení skel, případně k zarážení do materiálu a tím vytvoření kotvy
  • V oblouku pod prorážecí hrotem je vytvořen úsek ostří pro prořezávání plachtoviny nebo jí podobných textilních či plastických krytin. Vlastní sekací část s břitem slouží k odsekávání materiálu, či přesekávání kabelů, lanek, slabých drátů a výztuží. Při hlubokém zaseknutí může opět sloužit jako kotva
  • Po bocích jsou samostatné páčící klínové ozuby. Ozub umístěný ve směru rukojeti je od ní oddělen polootevřenou drážkou s možností uchycení kruhových profilů. Na čele hlavice je vyhnutý ozub, kterého je možno použít pro nadzdvihování či odtlačování břemen či vlastnímu páčení. Na oblouku mezi oběma ozuby je hrubé, které blokuje proklouznutí pracovní hlavice po opěrné ploše. Uprostřed hlavice jsou dva průchozí otvory, které slouží k vložení tyče – páky od druhé části variabilního nástroje. Tím je možno prakticky zdvojnásobit sílu vyvozovanou páčením. Do hlavice je vetknuta nosná trubka - rukojeť, která je kryta rázy pohlcujícím materiálem. Uvnitř trubky je uložena a zajištěna páka s otvírákem
  1. Víceúčelový sekací a stříhací nástroj tzv. otvírák s pákou
  • Otvírák s pákou tvoří druhou funkční část, která slouží k odsekávání šroubů, nýtů, hlav svorníků, čepů závěsů dveří či oken apod. Hlavice s trubkou použijeme jako tlouku, přičemž páka a trubka slouží jako vedení. Kromě již zmíněného sekáče je na otvíráku podélné vybrání s ostřím, proti kterému je v ústí vybrání ostré zoubkování. Toto uspořádání zabraňuje prosmyknutí otvíráku při „stříhání“ materiálu přes jeho břit. Předlité vybrání na lemu otvíráku slouží k bočnímu zachycení kabelu, lanka či výztuže, které lze potom snadněji přeseknout na rovné ploše otvíráku.