Ošetření popálené a intoxikované osoby při požáru

Nejčastějším postižením osob při požárech je intoxikace zplodinami hoření a popálení. Obecně platí, že zraněné osoby je nutné nejdříve přemístit na bezpečné místo, kde je jim následně poskytnuta péče. Správné prvotní ošetření popálenin je pak rozhodující pro jejich další léčbu.

Popáleninové gely, polomaska s rezervoárem, zamezení infekce, sterilní krytí, odstranění zbytků oděvu... S uvedenými pojmy a dalšími informacemi a postupy se seznámíte v následujícím videu, které se věnuje tématu poskytování první pomoci popáleným a intoxikovaným osobám.

Ukázky imobilizace a transportu

Imobilizace a transport zraněných je nedílnou součástí při poskytování první pomoci hasiči na místě zásahů.

Video přestavuje některé z prostředků první pomoci k provádění imobilizace a transportu zraněných, jako je např. krční límec, nebo páteřní deska.

Polohování provádíme za účelem:

  • doplnění léčby,          
  • zlepšení stavu postiženého,
  • předcházení komplikací,
  • úlevy a pohodlí postiženého,

 

Je důležité naučit se používat správnou polohu pro daný typ poškození zdraví.