Stejnokrový předpis a vyznamenání

 

 

 

Funkční označení členů, funkcionářů, pracovníků