Označení hasičů na přilbách

Označení hasičů na přilbách se provádí prostřednictvím barevného samolepícího pásu o šíři 35 mm umístěného na povrch skořepiny přilby. Pás se nalepuje vodorovně na zadní stranu přilby, a to přibližně ve výši pomyslné linie spojující úchyty upínacího systému obličejové masky. Pás může být přerušen v oblasti, kde přechází přes hřeben přilby. Pás je vyroben z materiálu s retroreflexivními vlastnostmi.

 

Pokud to konstrukce přilby umožňuje, je možné u velitelských funkcí použít jako doplněk tohoto označení také čelní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu. U ostatních funkcí je možné použít čelní štítek v barevném provedení černém nebo zlatém.

 

Příslušnost hasiče k jednotce požární ochrany je uvedena v levé části pásu, prostřednictvím nápisu vyjadřujícím jednoznačným způsobem místo dislokace jednotky (obvykle se uvádí celý název obce, v níž je jednotka dislokována).

 

V pravé části pásu je uvedeno celé příjmení hasiče a první písmeno jeho jména, za kterým je tečka. Příjmení a první písmeno jména jsou odděleny mezerou. Pokud je to zapotřebí pro rozlišení hasičů, lze použít další písmena z jména, případně zkratky slov starší a mladší („st.“ a „ml.“).

 

Nápisy jsou provedeny velkými tiskacími písmeny o výšce přibližně 10 mm (výška písmen může být přizpůsobena celkové délce nápisu). V případě provedení nápisů tiskem, nebo jinou technologií, se použije typ písma Arial CE. Nápisy lze na pás provést i ručně, permanentním popisovačem, za dodržení základních pravidel pro psaní kolmého písma používaného v technické dokumentaci.

 

Barevné provedení pásů a nápisů je následující:

 

Hasiči, kteří absolvovali minimálně střední zdravotnickou školu, případně kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“, mohou používat jako označení hasiče se zdravotnickým vzděláním samolepící znak „modrá hvězda života“ v bílém kruhovém poli o průměru 40 mm, umístěný na skořepině na zadní straně přilby vlevo, pod pásem s označením dislokace jednotky požární ochrany.

 

U všech druhů přileb se mohou použít pouze takové samolepící prvky, které byly schváleny výrobcem přilby;”.

 

Vzory označení hasičů na přílbách

 

A. Příslušníci HZS ČR

 

B. Členové jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků a zaměstnanci jednotek HZS podniků

 

C. Označení hasiče se zdravotnickým vzděláním