Hasící přístroje

Hasicí přístroj (hovorově hasičák) je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.

 

Způsob hašení s těmito přístroji je vždy zobrazen na hasicím přístroji.

 

Třída A 
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím - papír, fřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 
Třída B
Požárykapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství - benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parfín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.
 
Třída C
Požáryplynů - acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
 
Třída D
Požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
 
Třída F
Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky).