Srdeční zástava

Srdeční zástava

Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu osob ročně! Nejčastější příčinou zástavy je onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. Vlivem změn životního stylu, stresu, kouření a dalších rizikových faktorů však narůstá výskyt srdečních zástav u velmi mladých osob, včetně sportovců. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda nebude pomoc potřebovat sám. Poskytnutí pomoci je velmi jednoduché: zavolání na linku 155 pomocí mobilního telefonu a provádění srdeční masáže musí zvládnout úplně každý, včetně větších dětí. Operátoři tísňové linky 155 zároveň po telefonu provedou volajícího správným postupem, než posádka záchranné služby dojede na místo. Zahájením resuscitace u člověka se srdeční zástavou, tedy ve stádiu klinické smrti, nelze nikdy nic pokazit. Je možné „pouze“ zachránit život…

 

Pro záchranu postiženého je nejdůležitější nepřímá srdeční masáž. Střed hrudníku musí být stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Srdeční masáž je nutné bez váhání zahájit co nejdříve, protože mozkové buňky přežijí bez kyslíku jen velmi krátkou dobu. Provádění samotné srdeční masáže stačí k přežití většiny postižených. Umělé dýchání z úst do úst je dnes vyhrazeno jenom dobře vyškoleným zachráncům. Každý by měl přesto vyhledat kurz první pomoci, kde je tato technika vyučována, protože umělé dýchání má velký význam u dětí nebo tonoucích.

 

www.resuscitace.cz