Historie - Mikuláše, Čerta a Anděla

Historie - Mikuláše, Čerta a Anděla

Kdo vlastně jsou? Proč se na ně tolik těšíme? Proč se jich tolik bojíme? Jak asi ve skutečnosti vypadají? A existují vůbec?Svatý Mikuláš
Je zajímavé, že o sv. Mikuláši se zase až tak moc neví. Je však jasné, že se jedná o historicky skutečnou postavu. Mikuláš r.300 působil jako biskup v Myře, dnešní Turecko. V té době bylo veliké pronásledování křesťanů a Mikuláš se ocitl ve vězení. Datum jeho přesného úmrtí není známo, ale ví se, že zemřel 6. prosince někdy kolem roku 343-352.
Po jeho smrti se rozšířilo mnoho legend o jeho velkorysé štědrosti. Tyto legandy např, vypráví, jak zachránil životy tří chlapců, které zlý hostinský chtěl zabít, jiná praví, že uchránil životy tří mladých dívek před prodáním do otroctví. Údajně také učinil mnoho zázraků, mezi které patří záchrana celého města před hladomorem.
Čert
Sv. mikuláš nechodí sám a většinou má s sebou společnost. Chodí s ním čert. Někde se mu říká Pan Bogeyman, jinde Ruprecht. Jméno se mění se zemí a danou kulturou, nicméně je jisté, že se dle legendy nejedná údajně o žádného čerta. Jde prý o muže, který musí být celý černý a s umazanou tváří jen proto, aby vzbuzoval hrůzu a strach, neboť představuje špatný charakter a trest.
Anděl
Čert a anděl od sebe nemají moc daleko, a přesto jsou si vzdálení jako nebe a peklo, jako svatost a hřích. Andělé byli stvořeni ke chvále a uctívání Boha, avšak Lucifer ve své rebelí vůči Bohu byl svržen z nebe a spolu s ním i třetina andělů. Ocasem smetli třetinu hvězd a svrhl ji na zem. Dnešní démoni, ďáblové, ďasi, satanášové, čerti spadají tedy do kategorie andělů, tedy dnes už padlých andělů.
Anděl je duch a jeho tělo je duchovní, tedy imateriální. V mnoha případech se zjevuje lidem v lidské podobě. Někdy má pouze dvě křídla jindy čtyři nebo i šest. O andělích se mluví, že mají různé hodnosti, úkoly a moc, a že dokonce používají zbraně. A kolik že jich vlastně je? Prý desetitisíce, prostě nespočet.